top of page

Müügitingimused

Video koolituste, mis asuvad aadressil https://www.okservices.ee/challenges, https://et.okservices.ee/challenges, https://ru.okservices.ee/challenges (edaspidi Müüja) omanik on OK Services OÜ (registrikood 14515765), asukohaga Paavli 2a, Tallinn.

Müügilepingu kehtivus, toote- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Müüja toodete ostmisel.

Müüja müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

Teave toote kohta on esitatud Müüja vahetult toote juures.

Müüja töötab järjepidevalt selle nimel, et video koolitused oleksid kvaliteetsed, mistõttu koolitusmaterjale uuendatakse pidevalt vastavalt uute teadmiste tekkimisele ja/või seadusandluse muutumisele. Klientidelt küsitakse koolituskvaliteedi parandamise eesmärgil regulaarselt tagasisidet. Koolitusmaterjalid vaadatakse üle ja vajadusel täiendatakse regulaarselt kuid mitte harvem kui 1 kord aastas.

Koolitusele registreerumine ja tellimuse vormistamine

Koolitusele registreerumiseks ehk toote tellimiseks tuleb Koolituskeskuse e-poes lisada soovitud toode ostukorvi ja tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad.

Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda kaardiga või ülekandega Müüja arvelduskontole. Arveldamine toimub eurodes.

Veebipõhise koolituse ostmisel saadetakse peale arve tasumist ligipääsu paroolid ning link koolitusele e-posti teel koolituse alguspäeval. Nende andmetega pääseb klient ostetud koolitustele ligi igal ajal alates koolituse alguskuupäevast.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Koolituskeskuse arvelduskontole. Kui tellimust ei ole võimalik täita, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kampaaniahinnaga koolituste eest tuleb tasuda enne koolituse algust. Kui kampaaniaperioodi lõppedes pole tellimuse eest tasutud, siis tellimus tühistatakse.

Makseviisid
  1. Maksta saab kaardi alusel.

  2. Lisavõimalusena saab maksta ülekandega arvelduskontole.

Tellitud koolituse kasutamine

Kliendil on peale ligipääsu paroolide saamist õigus keskkonda sisse logida ning materjale kasutada. Täpsemad õpijuhised on ära toodud online keskkonnas iga konkreetse koolituse juures. See info on vajalik ja nähtav ainult õppijatele.

Materjalide kopeerimine, levitamine ja ilma loata kasutamine ei ole lubatud.

Taganemisõigus

14-päevane tagastamisõigus kehtib juhul, kui klient ei ole online keskkonda sisse loginud ja/või materjale kasutanud.

Kui koolitusmaterjalid on koolitusel osaleja poolt juba avatud, siis vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole võimalik toodet tagastada ning taganemisõigus ei kehti.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile info@okservices.ee hiljemalt 14 päeva jooksul koolituse tellimisest.

Koolituskeskus tagastab kliendi pangakontole mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Pretensiooni esitamise õigus

Müüja vastutab ostjale müüdud toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel alates kauba üleandmisest ostjale.

Kui Müüjalt ostetud tootel on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega toote.

Müüja vastab kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Müüja kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning arve edastamiseks.

Müüja saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ja ostjal on igal ajal võimalik loobuda nendest, järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Müüja osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@okservices.ee.

Kui ostja ja Müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti poole.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti pädevuses on lahendada ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

bottom of page