top of page

Ettevõtete aruandlus

Updated: Apr 11

Pärast ettevõtte loomist tekib ettevõtte juhil teatud aruandluse kohustused, mida tuleb täita. Altpoolt leiate kohustuslike aruannete nimekirja.


1. Aastaaruanne

Igal ettevõttel on majandusaasta aruande esitamise kohustus. Esitamise tähtaeg on 6 kuud pärast majandusaasta lõppemist: nt kui majandusaasta on sama mis kalendriaasta (01.01-31.12) siis on tähtajaks 30.06.


Majandusaasta on märgitud ettevõtte põhikirjas. Esimene ja viimane aruanne võivad kesta maksimaalselt 18 kuud.


Aastaaruande saab esitada Äriregistrile.2. TSD deklaratsioon

TSD deklaratsioon on seotud palkade ja dividendide väljamaksete deklareerimisega, erisoodustustega, ettevõtlusega mitteseotud kuludega, kingitustega, annetuste jms. Rohkem infot leiab maksuameti kodulehelt.


TSD deklaratsiooni ei pea täitma, kui maksukohustust maksustamisperioodil ei ole tekkinud.


TSD deklaratsiooni esitamise ja maksude tasumise tähtaeg on järgmise kuu 10. kuupäev. Kalender koos tähtaegadega on leitav siit.


TSD deklaratsiooni saab esitada maksuameti süsteemi kaudu.3. Käibedeklaratsioon

Käibemaksudeklaratsiooni ("KMD") peavad esitama ainult need ettevõtted, kellel on käibemaksukohustuslase number.

Käibemaksudeklaratsioon tuleb esitada igal juhul, s.t. ka siis, kui ettevõttel maksustamisperioodil tegevust ei olnud.


Käibemaksudeklaratsiooni esitamise ja maksude tasumise tähtaeg on järgmise kuu 20. kuupäev. Kalender koos tähtaegadega on leitav siit.


Käibemaksudeklaratsiooni saab esitada maksuameti kodulehe kaudu.4. Alusdokumendid

Igal tehingul peab olema tõendav dokument. See nõue tuleneb raamatupidamise seaduse §-st 12. Dokumente tuleb säilitada 7 aastat. Paberkandjal dokumentide hoidmise kohustust ei ole, kui need on elektroonilisel kujul kättesaadavad.


Palgaga seotud lepinguid tuleb säilitada 10 aastat pärast lepingu lõpetamist (töölepingu seadus § 5).


Alusdokumendiks võib olla leping (nt laenude puhul), arve (müükide ja ostude puhul), pangakonto väljatrükk (pangatasude puhul).5. Statistika

Mõned ettevõtted peavad esitama Eesti Statistikaametile statistilisi aruandeid. Selle nõude alla kuuluvad üldjuhul üle 50 töötajaga ettevõtted. Mõnel juhul sõltub nõue käibest või muudest andmetest.

Kas teie ettevõte on kohustatud esitama Statistikaametile aruandeid, saab üle kontrollida nende kodulehel menüüpunktist „Esita andmed – „Andmete esitamise kohustus”. Enne sellise kohustuse tekkimist teavitab Statistikaamet ettevõtet e-posti teel.


Andmeid saab esitada kasutades elektroonilist andmete esitamise keskkonda eSTAT.6. Töötajatega seotud aruandlus:

6.1 Aruanded haigekassale

Töövõimetuse korral tuleb tööandjal esitada töövõimetuslehte.


6.2 Töötamise registreerimine

Tööandjana peab oma töötajad registreerima töötamise registris maksuameti kodulehe kaudu.Tööle asumine tuleb fikseerida hiljemalt töötaja tööle asumise hetkeks.7. Muu

Sõltuvalt ettevõtte valdkonnast võib olla ka muid kohustuslikke aruandlusi.P.S. Kui vajate antud teema kohta rohkem info, siis on meil teie jaoks ette valmistatud video-loeng, mis on leitav siit.

33 views0 comments

Comentarios


bottom of page