top of page

Firma vabatahtlik likvideerimine

Updated: Jun 28, 2023


Kui otsustasite ettevõtte likvideerida, siis antud protsess ei ole kahjuks kiire ning võtab aega minimaalselt 9 kuud.


Soovitan enne likvideerimisega alustamist üle kontrollida oma firma põhikiri, eelkõige vara jaotamise punkti (kas vara on võimalik jaotada ainult rahas või on lubatud ka mitterahalised väljamaksed?). Vajadusel muutke seda punkti põhikirjas enne likvideerimisprotsessi alustamist.


Likvideerimismenetluse alustamiseks tuleb juhatuse liikmel siseneda äriregistri veebilehele (ariregister.rik.ee), valida äriühing ("Minu ettevõtmised" all), klikkida ettevõttel, mida soovite likvideerida ja valida "Alusta likvideerimiskande avaldust".


Järgmisena tuleb täita taotlusvorm ja esitada registrile omaniku(-ke) otsus (selleks on taotluses eraldi lahter). Kui juhatuse liige soovib delegeerida likvideerimismenetluse teisele isikule (nn likvideerijale), siis tuleb avalduse vormis märkida selle isiku isikukood (juriidilise isiku puhul - registrikood).


Selleks, et register saaks avalduse vastu võtta, tuleb tasuda riigilõiv (praegu 25 EUR) ja vormi lõpus vajutada "esita taotlus".


Edasi tuleb Avalikes Teadaannetes avalikkustada uudis ettevõtte likvideerimismenetluse alustamise kohta. Selleks tuleb likvideerijal esitada taotlus AmetlikeTeadaannete süsteemis (riigilõivuks on praegu 7 EUR). Võlausaldajatel on aega võlgade sissenõudmiseks (peamiselt selleks ongi pikem periood) ning seni saab ettevõte likvideerimisaruandega tegeleda ja esitada seda registrile. Likvideerimisaruanne koostatakse likvideerimise päeva seisuga. Likvideerimise aruandluse põhimõtted on reguleeritud juhendiga RTJ 13. Edasised sammud:

- Osaühingu varade müümine, võlgade sissenõudmine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine,

- Lõppbilansi ja varajaotusplaani koostamine,

- Vara jaotamine osanike vahel,

- Maksude tasumine (kui kohaldatav),

- Pangas osaühingu arvelduskonto sulgemine, vajadusel muude osaühingu nimel sõlmitud lepingute lõpetamine.

Mitte varem kui 6 kuud pärast osaühingu lõpetamise äriregistrisse kandmist ja likvideerimisteate avaldamist ning 3 kuud lõppbilansi ja varajaotusplaani osanikele tutvumiseks esitamisest saab äriregistrile esitada osaühingu äriregistrist kustutamise avalduse. Avalduse "Isikud" osas kustutatakse likvideerijad ja lisatakse dokumentide hoidja andmed. Avalduse dokumentide osas lisatakse lõppbilanss ja varajaotusplaan. Kustutamiskande avaldusse tuleb vabas vormis kirjutada kustutamisotsuse tekst.
Sellelt lehelt leiate dokumentide näidised (omaniku otsus jms): https://abiinfo.rik.ee/avalduste-esitamine/naidismallid.


Kui ettevõte oli sissemaksnud kapitali ja kui sissemakse oli deklareeritud, siis vabade vahendite olemasolul on omanikul õigus see summa ilma täiendavaid makse tasumiseta endale tagastada. Antud väljamakse tuleb TSD deklaratsioonil märkida.

Muud raha/vara väljavõtmised (kui tegemist ei ole võla tagastamisega omanikule) kuuluvad tulumaksuga maksustamisele.


Kui taotlusvorm oli õigesti täidetud, kustutatakse ettevõtte registrist 5 tööpäeva jooksul.NB! Firmat saab registrist kustutada ka eraisiku varaga ühinemise käigus. Sel juhul võtab omanik vastutuse ettevõtte võlgade eest. Register kustutab ettevõtte vaid Maksuametilt loa saamisel. Antud protsess on täpsemalt kirjeldatud Äriseadustikus (§ 427).


Muud võimalused ettevõtte registrist kustutamiseks:

- ühinemine teise ettevõttega,

- ettevõtte müük,

- pankrot.


Kui teil on küsimusi, küsige julgelt.


Kui soovite tellida ettevõtte likvideerimise teenust, leiate hinnakirja siit.
762 views0 comments

Comments


bottom of page